Het ontstaan van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen

 

Tot ongeveer de 19e eeuw was brand een persoonlijk risico voor iedereen. Werd de woning of boerderij door brand getroffen, dan was men aangewezen op de liefdadigheid van familie, bekenden, en/of de kerk. Naarmate de economie ging groeien, werden de risico's echter steeds groter en vonden boeren elkaar in het zoeken naar een oplossing daarvoor. Er ontstonden verenigingen - Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen - waarbij leden/verzekeringnemers risico's samen deelden. Zo werd in 1905 ook de Onderlinge van Steenwijk opgericht. 

 

(Lage) premies en winstdeling

 

Voor een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij is het maken van winst geen doel op zich, waardoor premies laag gehouden kunnen worden. Van commerciële verzekeringsmaatschappijen wordt verwacht dat zij dividend aan de aandeelhouders uitbetalen. Dit dividend moet via de premies worden opgebracht. Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen hebben geen aandeelhouders en hoeven dus geen dividend uit te keren. Elke euro wordt gebruikt om de leden/verzekeringnemers "waar voor hun geld" te geven en de winst die gemaakt wordt, wordt verdeeld onder de leden/verzekeringnemers en dus niet onder de aandeelhouders. 

 

Overige kenmerken van een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

 

  • Persoonlijke benadering en betrokkenheid. De medewerkers en bestuursleden kennen de leden/verzekeringnemers en hun achtergronden, ook kennen zij de plaatselijke omstandigheden en zijn betrokken bij lokale, gezamenlijke ontwikkelingen. (Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat Onderlingen op het punt van klanttevredenheid beter scoren dan commerciële maatschappijen.)
  • Iedereen die een verzekering afsluit, wordt lid van de vereniging en kan dus invloed uitoefenen.
  • De verzekerde risico's zijn ondergebracht bij een herverzekeraar. De herverzekering en de opgebouwde reserve geeft zekerheid en continuïteit. 
  • Een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.
  • In totaal hebben Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen voor vele miljarden euro's aan kapitaal verzekerd.