Onderlinge Steenwijk Verzekeringen wordt volgens de statuten bestuurd door 5 bestuursleden. Zij zijn door de leden tijdens een jaarlijkse ledenvergadering gekozen. Op dit moment zijn er 4 bestuursleden en is er 1 kandidaat bestuurslid. 

 

Dit zijn de volgende personen: 

 

- De heer E. de Vos (voorzitter)

 

- De heer H.W. Wibbelink (secretaris)

 

- De heer J.Th. Brouwer (penningmeester)

 

- De heer G.H. de Boer (taxateur)

 

- De heer J.W. Schuurman (kandidaat)

 

 

                           Onderlinge Steenwijk Verzekeringen

                         "voor Steenwijkers, door Steenwijkers"